icon

Vítáme všechny zákazníky BOHEMIA ENERGY a dalších společností (dodávajících elektřinu a plyn), který ukončily svoji činnost. Více informací o našich aktuálních službách nájdete

ZDE

Z čoho sa skladá cena elektriny?

Vaša platba za elektrinu príde k nám a vačšiu časť z nej odvádzame ďalším subjektom. Pozrite sa, z čoho sa skladá cena vašej elektriny v roku 2020 (Hodnoty sú vypočítané pre najbežnejšiu sadzbu DD2) :

title
Zložka cenyKto určuje cenu?Cena schválená ÚRSO?Čo je v cene?Kto je konečným príjemcom ceny
Dodávka elektrinyDodávateľ (RIGHT POWER, a.s.)ÁnoDodávka elektriny pre odberné miesto a náklady na servisDodávateľ (RIGHT POWER, a.s.)
Distribúcia elektrinyDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)ÁnoDistribúcia elektriny cez elektrické vedeniaDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)
Prenos elektrinySEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.ÁnoPrenos elektriny od výrobcu (z rôznych typov elektrární) vedením na odberné miestoSEPS
TPS – Prevádzkovanie systémuÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíÁnoPodpora výroby zelených energií (z OZE)Výrobcovia elektriny z OZE
Distribučné stratyDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)ÁnoPrirodzené straty počas distribúcie elektrinyDistribučné spoločnosti (SSD, a. s., VSD, a. s., ZSD, a. s.)
TSS – Systémové službyÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíÁnoZabezpečenie stabilného napätia a frekvencie v elektrickej sietiPoskytovatelia služieb pre SEPS
NJF – Národný jadrový fondMinisterstvo hospodárstva SRNieOdvod do NJF – zabezpečné uskladnenie a likvidáciu vyhoreného jadrov.palivaNJF
* Poplatky za prevádzkovanie systému, za straty pri distribúcii, za systémové služby, odvod do jadrového fondu a dane sú pre všetky domácnosti rovnaké. RIGHT POWER ako dodávateľ elektriny nie je ich prijímateľom a nemá vplyv na ich výšku.